Przejdź do treści

Wodór – dyskusje o alternatywnym paliwie przyszłości na Forum Wizja Rozwoju 2021

Bezpieczeństwo energetyczne było jednym najszerszych obszarów dyskusji na IV Forum Wizja Rozwoju. Dziesiątki ekspertów dyskutowało o zagadnieniach związanych z wodorem w ramach 7 paneli tematycznych.

Panele, które odbyły się w ramach bloku tematycznego „Wodór” zgromadziły kilkudziesięciu prelegentów oraz liczną widownię. Pierwszego dnia w dyskusji pt. „Czy gospodarka wodorowa może stać się istotną branżą polskiego przemysłu?”, który dotyczył m.in. planów wodorowych polskich firm i współpracy nauki z biznesem wzięli udział: Kazimierz Darowicki – Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny; Tomasz Gackowski – Dyrektor Biura Analiz i Strategii w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.; Grzegorz Jóźwiak – Dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych w PKN Orlen; Jarosław Wróbel – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupa LOTOS S.A.

W ramach panelu „Pomorze – idealne miejsce do rozwoju nowoczesnego przemysłu wodorowego w każdym elemencie łańcucha wartości” paneliści rozmawiali na tematy związane m.in. z wykorzystaniem wodoru w transporcie drogowym i morskim, a także produkcją zielonego wodoru. Wzięli w nim udział: Kazimierz Darowicki – Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny; Cezary Godziuk – Prezes Zarządu Lotos Asfalt Sp. z o. o.; Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu Sescom S.A.; Maurycy Rzeźniczak – Główny Specjalista, Wydział Strategii Urzędu Miasta Gdyni; Witold Sugalski – Zastępca Dyrektora Departamentu Badań i Innowacji w PGNiG SA; Beata Szymanowska – Kierownik Działu Badań i Rozwoju Technologii, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA.

Panel „Przyszłość wodoru w energetyce” stworzył pole do debaty związanej m.in. z wykorzystaniem wodoru do produkcji energii czy jego potencjałem do magazynowania energii. Mieliśmy okazję wysłuchać głosów takich ekspertów jak: Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Wojciech Lubczyński – Ekspert ds. strategii i współpracy międzynarodowej PSE S.A.; Pawlak Sylwia – Dyrektor ds. Innowacji w Grupie LOTOS S.A.; Aleksander Sobolewski – Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Ekspert ds. Wodoru, Zgazowania Węgla, Energetyki Cieplnej; Tomoho Umeda – Przewodniczący Komitetu ds. Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej.

W ramach IV Forum Wizja Rozwoju uczestniczyliśmy w Kongresie 3W: woda – wodór –węgiel, realizowanego wspólnie z BGK, którego jednym z paneli dyskusyjnych był „Transport i magazynowanie wodoru”. Na ten temat wypowiedzieli się Jan Biedroń – Szef Biura Technologii w Grupie LOTOS S.A.; Tomasz Bogucki – Prezes Zarządu Hydrogen First; Olaf Godlewski – Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży – Paliwa Alternatywne Heavy-Duty Vehicles Europe w Worthington Industries; Witold Sugalski – Zastępca Dyrektora Departamentu Badań i Innowacji w PGNiG SA; Paweł Szufleński – Zastępca Dyrektora Pionu Badań i Rozwoju, GAZ- System S.A.; Władysław Uthke – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP Sp. z o.o.

fot. Renata Dąbrowska

Drugi dzień Forum również był obfity w dyskusje związane z wizją dot. bezpieczeństwa energetycznego i wykorzystania wodoru. W ramach panelu „Przyszłość wodoru w transporcie” swoją wiedzą podzieliło się grono ekspertów takich jak: Grzegorz Benysek – Profesor, Członek Rady Nadzorczej Ekoenergetyka-Polska S.A., Członek Zarządu Grupy Ekoenergetyka S.A.; Mateusz Figaszewski – E-mobility Development & Market Intelligence Director, Solaris Bus & Coach Sp. z o. o.; Paweł Fuć – Profesor Politechniki Poznańskiej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu; Andreas Golombek – Prezes Zarządu Go & Management GMBH; Jakub Lubiński – Kierownik Zespołu Transformacji Wodorowej i Paliw Odnawialnych, PKN ORLEN; Maurycy Rzeźniczak – Główny Specjalista, Wydział Strategii Urzędu Miasta Gdyni; Maria Sobańska – Szef Biura Zarządzania Procesami Lotos Paliwa; Jacek Sowa – Turbomachinery Engineering Manager Centrum Badawczo – Rozwojowe Napędów Lotniczych Pratt&Whitney Rzeszów.

Wodór wykorzystywany jest z powodzeniem w hutnictwie (zamiast gazu ziemnego), w przemyśle petrochemicznym czy do produkcji nawozów. O sposobach wykorzystania wodoru w różnych gałęziach przemysłu wypowiedzieli się eksperci w ramach panelu „Wodór w przemyśle”, w którego skład weszli: Grzegorz Jóźwiak – Dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych w PKN Orlen; Henryk Kubiczek – Dyrektor Centrum Badań i Analiz w Grupie Azoty S.A.; Wojciech Lach – Project Manager, Grupa Lotos S.A.; Michel Nils – Senior Sales Manager Energy Transition Europe w firmie Air Liquide Engineering & Construction; Tomoho Umeda – Przewodniczący Komitetu ds. Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej.

fot. Renata Dąbrowska

Rząd finalizuje prace nad dokumentem o nazwie Polska Strategia Wodorowa do 2030 r., która ma wyznaczyć cel m.in. osiągnięcia mocy instalacji służących do produkcji wodoru z wykorzystaniem niskoemisyjnych źródeł. Dyskusję bloku wodorowego zamknął panel „Integracja sektora wodoru w Polsce”, na którym mogliśmy być świadkami rozmowy ekspertów: Przemysław Bielecki – Dyrektor Działu Regulacji Zewnętrznych, Grupa LOTOS S.A.Szymon Byliński – Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; Patryk Darowski – Dyrektor Departamentu Analiz i Wsparcia Sektorowego Banku Gospodarstwa Krajowego; Grzegorz Pawelec – Menadżer ds. badawczych, innowacji i finansowania w Hydrogen Europe; Paweł Piotrowicz – Prezes Hydrogen Poland, Ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych w TUV SUD; Grzegorz Tchorek – Naukowy pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

fot. Renata Dąbrowska

Partnerem merytorycznym paneli bloku tematycznego „Wodór” jest Grupa Lotos S.A.