Przejdź do treści

Znaczenie narodowego kapitału w czasie kryzysu

Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 to przełomowy moment nie tylko dla Polski, ale dla całej gospodarki światowej. Jego konsekwencją może być zacieśnienie integracji połączone z poważną transformacją systemu. W poprzednim roku nagle zostały zachwiane: popyt, podaż i płynność finansowa kraju. Dzięki podjętym przez rząd szybkim, elastycznym, a co najważniejsze zdecydowanym działaniom Polska jest teraz w lepszej kondycji finansowej niż wiele europejskich krajów. Spadek PKP pozostaje wśród najniższych w Europie. Miliardy złotych oraz kompleksowe rozwiązania zawarte w tarczy antykryzysowej zamortyzowały jeden z największych szoków gospodarczych od czasów II wojny światowej i zdecydowanie. To tylko potwierdza znaczenie narodowego kapitału i udowodnia jego skuteczność. Nie oznacza to jednak, że polityka gospodarcza może czekać na dalszy rozwój wydarzeń. Wręcz przeciwnie, konieczne jest podejmowanie wyprzedzających, a jednocześnie właściwie ukierunkowanych działań, które złagodzą negatywne skutki ekonomiczne epidemii, zapobiegną zatorom płatniczym, upadłościom firm, zwolnieniom pracowników oraz trwałemu obniżeniu potencjału wytwórczego.

 

Moderator:

Sebastian Stodolak – Wiceprezes Warsaw Enterprise Institute

Prelegenci:

  1. Cezariusz Lesisz – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
  2. Bartłomiej Pawlak – Wiceprezes Zarządu Polski Fundusz Rozwoju
  3. Mikołaj Różycki – p. o. Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  4. Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN Orlen
  5. Przemysław Sztandera – Prezes Zarządu Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
  6. Witold Wiliński – Prezes Zarządu GPW Tech S.A.

Debata