Przejdź do treści

Warunki rozwoju fotowoltaiki

Fotowoltaika w Polsce przybiera na znaczeniu. To jeden z najszybciej rozwijających się sektorów OZE. Rok 2020 był najlepszym w historii rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Według prognoz Instytutu Energii Odnawialnej, moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2020 roku wyniosła 4 GW, co oznacza 200% wzrost rok do roku. Według Solar Power Europe w 2020 roku Polska znalazła się na 4. miejscu pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w UE. Wyprzedziły nas tylko Niemcy, Holandia i Hiszpania. Rok 2021 również zapowiada się dobrze. Dla pierwszego kwartału 2021 moc zainstalowana wyniosła 4 466 MW. Najbardziej dynamiczny przyrost odnotowuje się w mikro instalacjach, gdzie przybyło prawie 500 MW mocy. Fotowoltaika w Polsce, w przeciwieństwie do wielu krajów w Europie, ma obecnie charakter prosumencki – w 2020 roku mikro instalacje stanowiły 77% mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Wynika to z zainteresowania w Polsce produkcją energii we własnym zakresie, dostępnych programów wsparcia i przyjaznych regulacji prawnych m.in. ulg podatkowych. Funkcjonujący program Mój Prąd oraz wieloletnie wsparcie unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych są filarem rozwoju tego sektora. Zakłada się, że w latach 2021 – 2022 zostanie oddane do eksploatacji około 2,8 GW farm PV. W latach 2022 i 2023 udział farm PV w całkowitej mocy zainstalowanej zrówna się z udziałem mikro instalacji. Rynek PV zmieni się z typowo prosumenckiego, tak jak to ma miejsce obecnie na zrównoważony pomiędzy zawodowymi elektrowniami PV a prosumentami.

 Moderator:

  1. Iwona Wysocka – Redaktor Radio Gdańsk

 Prelegenci:

  1. Radosław Grech – Prezes Zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.
  2. Piotr Mrowiec – Radca Prawny, Mediator Associate Partner
  3. Bartłomiej Pawlak – Wiceprezes Zarządu Polski Fundusz Rozwoju
  4. Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV

Debata