Przejdź do treści

Kierunki rozwoju energetyki w Polsce cz. 2

Moderator Włodzimierz Ehrenhalt

Prelegenci:

Jacek Boroń

Radosław Kwiecień

Robert Perkowski

Waldemar Skomudek

Dominik Wadecki

Debata