Przejdź do treści

Aspekty prawne i regulacyjne, społeczne i ekonomiczne MEW

Aktualnie energetyka morska to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów branży na świecie W zakresie regulacji prawnych eksperci porozmawiają o miejscu Morskiej Energetyki Wiatrowej (MEW) w Polityce Energetycznej Państwa, statusie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych procesach pozyskiwania uzgodnień, opinii, pozwoleń i zezwoleń dla inwestycji morskich, planach zagospodarowania obszarów morskich oraz regulacjach dotyczących finansowania i wsparcia MEW. Ze zobowiązań, które wynikają m.in. z pakietu klimatycznego 3 x 20, wynika, że Polska ma obowiązek uzyskać 15% udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energetycznym, w związku z czym zrodziła się potrzeba na ożywienie tego sektora gospodarki. Eksperci omówią prawne modele kontraktów wykonawczych: EPC, EPCM. Będą zastanawiać się czy PZP jest barierą inwestycyjną czy szansą dla wykonawców. Porozmawiają o źródłach finansowania inwestycji MEW, a także omówią systemy wsparcia inwestycji MEW.

Inwestycja w farmę wiatrową na morzu przyniesie wiele korzyści zarówno społecznych jak również ekonomicznych. Zarówno dywersyfikacja źródeł energii jak również ochrona środowiska są tymi elementami, które zdecydowanie pozytywnie wpływają na prace nad realizacją Morskiej Energetyki Wiatrowej. Eksperci porozmawiają na temat koordynacji całokształtu działań i polityki inwestycyjnej MEW. Zastanowią się nad rolą inwestycji infrastrukturalnej wartej ~150 mld PLN w procesie wychodzenia z kryzysu gospodarczego. Przedstawią znaczenie transferu wiedzy i technologii w energetyce odnawialnej/zrównoważone, programy edukacyjnej a także znaczenie ochrony środowiska, dekarbonizacji, energetyki zrównoważonej.

 

 Moderator:

  1. Jakub Mielnik – Dziennikarz

 Prelegenci:

  1. Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych
  2. Rafał Hajduk – Szef zespołu doradztwa energetycznego w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
  3. Aleksander Rezmer – dr ekonomii, prodziekan ds. kształcenia zawodowego i podyplomowego w Gdańskiej Szkole Wyższej
  4. Mariusz Witoński – Współzałożyciel i Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW)
  5. Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

 

Debata