Przejdź do treści

Think Tank

Od kilku lat gospodarka w Polsce intensywnie się rozwija. Następują zmiany i całe sektory gospodarki potrzebują nowych rozwiązań. Dla przykładu tradycyjny sektor motoryzacyjny przestawia się na elektromobilność. To szansa na stworzenie nowego łańcucha wartości w polskim przemyśle. To konieczność rozwoju nowych branż i nowych technologii. Podobnie jest z energetyką, która w najbliższej perspektywie zmieni się diametralnie.

Konieczność szukania nowych pomysłów czy rozwiązań jest bezdyskusyjna. Stąd też pomysł na stworzenie miejsca gdzie eksperci będą mogli się dzielić swoimi przemyśleniami i konsultować je z przedstawicielami szeroko rozumianego przemysłu.

Zauważyliśmy, że potencjał ekspertów jest zbyt mało wykorzystywany. Postanowiliśmy zatem o utworzeniu Think Tanku, który będzie stanowił zaplecze i bazę pomysłów a jednocześnie jego członkowie będą analizowali bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą i komentowali aktualne wydarzenia.

Ukoronowaniem ich pracy i miejscem wymiany poglądów oraz przede wszystkim przedstawiania nowych pomysłów postanowiliśmy uczynić nowe wydarzenie jakim jest Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Jest to miejsce gdzie przynajmniej raz w roku spotka się kilkuset przedstawicieli nauki i biznesu i podczas jego trwania nastąpi swoista burza mózgów, z której, mamy nadzieję obie strony wyciągną dla siebie same korzyści.

Aby pomysł miał jak największe szanse na realizację trzeba było ustrukturyzować całe wydarzenie. Stworzyć miejsce i zebrać zespół, który będzie przygotowywał zagadnienia i podwaliny dyskusji.

Program jest możliwy do realizacji dzięki dofinansowaniu z konkursu PROO-4 Edycja 2021 Wspieranie działań statutowych think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno – badawczym, działających nie dla zysku (non profit).