Przejdź do treści

Think Tank Informacje

Rok 2021 – 160 289,86
Rok 2022 – 131 432,64
Całkowity budżet zadania – 291 722,50