Dr inż. Przemysław Żydak jest doświadczonym doradcą biznesowym, doktorem nauk technicznych,
inżynierem w zakresie mechaniki, spalania oraz energetyki, posiadającym długoletnie doświadczenie i
bardzo dobrą znajomość sektora
elektroenergetycznego. Od początku Programu Polskiej Energetyki Jądrowej uczestniczył w jego przygotowaniach i realizacji na różnych poziomach. Jest m.in. współautorem projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących oraz rozdziału nowelizacji ustawy Prawo atomowe dotyczącego udziału społeczeństwa. Ponadto jest autorem wielu opracowań i analiz dotyczących energetyki jądrowej w Polsce i zagranicą. Jest również wykładowca akademicki na specjalności
Nuclear Power Engineering na wydziale MEiL Politechnice Warszawskiej.

Prelekcje