Wspiera bohaterów walki o niepodległość. Pomaga działaczom opozycyjnym, którzy w wyniku swego zaangażowania utracili zdrowie, środki utrzymania i do dziś nie doczekali się rzeczywistej rekompensaty. Stworzyła i prowadzi jedyny w Polsce ośrodek pomocy dla weteranów i osób działających na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, w którym organizuje bezpłatne pobyty wypoczynkowo-
relaksacyjne. Jest współorganizatorem i wolontariuszką Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna. Dba o pamięć historyczną, aktywizując młodych ludzi do
troski o dobro naszego kraju. Aranżuje uroczystości i obchody rocznic, upamiętniające wydarzenia oraz ludzi działających na rzecz odzyskania przez Polskę
niepodległości. Od 2010 roku współkoordynuje coroczne uroczystości związane z projektem „Ludzie sierpnia 80 w Gdyni”. Odznaczona Krzyżem Solidarności Walczącej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeniem Bohaterom Sierpnia oraz Zasłużony dla Kultury.

Prelekcje