Mieszkanka wsi gminnej Nowa Karczma w Powiecie Kościerskim, Województwo Pomorskie; mężatka, trójka dzieci – Ola, Jan, Zosia; wykształcenie wyższe -
absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach – mgr zarządzania i marketingu; od przeszło 20 lat związana z samorządem powiatowym – praca w Starostwie
Powiatowym w Kościerzynie oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych; od 2006 roku do chwili obecnej Radna Powiatu Kościerskiego; w latach 2006 - 2009 członek Zarządu Powiatu Kościerskiego; w latach 2009 – 2010 pełniła funkcję Wicestarosty Kościerskiego; Starosta Kościerski kadencji 2014 – 2018 oraz kadencji 2018 – 2023 - pierwsza kobieta w najnowszej historii powiatu piastująca urząd
Starosty Kościerskiego oraz pierwsza osoba piastująca ten urząd co najmniej dwie kadencje.

Prelekcje