W 1996 roku ukończył kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej (dyplom z wyróżnieniem). Studiował także na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Od 2001 roku doktor nauk ekonomicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowym zarówno w Polsce, jak i za granicą, które zdobywał w instytucjach takich jak: Creditanstalt-Bankverein AG - Monachium, S & D Chemicals - Londyn, Powszechny Bank Kredytowy; Bank Gospodarstwa Krajowego; BRE Bank; PKO Leasing. Był wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, a także autorem i współautorem licznych publikacji o tematyce ekonomicznej i międzynarodowej.
Włada biegle językiem angielskim i niemieckim.

Prelekcje