Przedsiębiorca, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Przewodniczący Komitetu ds. MŚP Krajowej Izby Gospodarczej, Konsul Honorowy Republiki Słowenii.

Kierował firmami na rynku polskim, tworzył i prowadził oddziały firm z kapitałem niemieckim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim. Członek Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek, również skarbu państwa. Doradza inwestorom i korporacjom międzynarodowym. Absolwent Studiów Menedżerskich – Executive MBA – Master of Business Administration; Institut d’Administration des Enterprises IAE d’Aix-en-Provence Graduate School of Management w Marsylii – Uniwersytet Paula Cezanne’a w Marsylii. Przygotowanie naukowe dały mu studia doktoranckie, a wcześniej studia w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz w Śląskiej Międzynarodowej
Szkole Handlowej. Przygotowanie praktyczne zdobył podczas licznych staży, m.in. na Wydziale Ekonomiczno-Handlowym Ambasady RP w Paryżu, ale przede wszystkim prowadząc projekty gospodarcze i społeczne, które kontynuuje do dziś. Specjalizuje się w tematyce handlu na rynkach
polskim oraz międzynarodowym.

Prelekcje