Absolwent Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku na kierunku zarządzanie, Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością. Od września 2010 roku pełni funkcję dyrektora spółki w Zarządzie Portu Morskiego w Elblągu. Od 2011 roku zasiada w Radzie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Od października 2016 roku pełni funkcję wiceprezesa Związku Małych Portów Morskich.