Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zakładu Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor wielu publikacji, w tym wyróżnionych nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i rekomendowanych dla menedżerów, naukowców i studentów, maklerów, doradców inwestycyjnych i kandydatów na biegłych rewidentów. Wykładowca na licznych kursach i konferencjach, m.in. na studiach MBA US.

Pełnił m.in. funkcje: Dyrektora Biura Deloitte & Touche w Szczecinie oraz menedżera działu doradztwa gospodarczego D&T, Prezesa Zarządu Polsteam Consulting, Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO BP S.A., Szefa zespołu odpowiedzialnego za strategię rozwoju Szczecina do 2025 roku, Członka Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Szczecina, Członka Rady Nadzorczej Korporacji Polskie Stocznie S.A.

Przewodniczy zespołowi odpowiedzialnemu za opracowanie NI5 – pierwszego standardu wyceny przedsiębiorstw w Polsce. Autor licznych wycen przedsiębiorstw, w tym realizowanych na zlecenie Agencji Prywatyzacji, urzędów wojewódzkich, syndyków, sądów gospodarczych oraz prywatnych inwestorów.

Prelekcje