Absolwent Politechniki Śląskiej - inżynier, programista, animator społeczny oraz ekspert projektów obszaru rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach
Departamentu Zarządzania Danych Ministerstwa Cyfryzacji. Od 1998 roku zajmuje się zastosowaniami technologii informatycznych w edukacji, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego. W 2001 współautor
strategii „ePolska 2001”, współautor wielu strategii regionalnych rozwoju regionalnego w obszarze budowy społeczeństwa informacyjnego oraz
e-edukacji. 
 
Od 2008 współpracuje z wieloma instytucjami rządowymi jako doradca, ekspert i koordynator projektów (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i inne). Współautor pierwszego systemowego repozytorium otwartych
zasobów edukacyjnych dla Polonii „Włącz Polskę”, główny inżynier projektu szkoły wirtualnego dla uczniów migrujących „Otwarta Szkoła”. W latach 2014 - 2017 data manager programu OECD „PISA Study”
 
Od 2016 do 2018 roku doradca gabinetu politycznego Ministra Cyfryzacji Anny Streżyńskiej gdzie zajmował się między innymi projektami widok.gov.pl (analizą
danych użyteczności systemów rządowych za pomocą systemów wielkich danych) oraz Kronik@ (semantyczne repozytorium zasobów kultury i nauki). Od 2018 ekspert cyfrowy w Ośrodku Kanałów i Serwisów Internetowych TVP oraz Centrum Analiz
Strategicznych KPRM. Od września 2017 mianowany „Liderem Cyfryzacji” Komisji Europejskiej (Digital Champion of Poland).
 
Prywatnie zaangażowany w dziesiątki projektów ratowania obiektów dziedzictwa kulturowego oraz szlaków kulturowych na Dolnym i Górnym Śląsku. Od dwóch lat wykłada w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii
Dziedzictwa w Krakowie.

Prelekcje