Na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa został powołany w dniu 2 grudnia 2019 r. przez Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu firmami prywatnymi i jednostkami administracji publicznej. Był między innymi Zastępcą Prezesa Agencji Rynku Rolnego w Warszawie i Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy. Autor wielu publikacji, ekspertyz i analiz z zakresu polityki rolnej. Członek między innymi Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa w KPUW.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

09:05

14:50