Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Były nauczyciel, doradca metodyczny, wizytator, dyrektor PCEN w Rzeszowie, Poseł na Sejm RP VIII kadencji. Aktualnie Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

10:25

14:50