Od 1992 związany z energetyką. W okresie 1993–1999 pracował w Elektrociepłowni „Będzin”, gdzie odpowiadał za opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji oraz przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego procesu prywatyzacji kapitałowej w polskiej elektroenergetyce. Od 2002 zatrudniony na stanowiskach menedżerskich w spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG. W latach 2003–2013 pełnił funkcję wiceprezesa ds. ekonomicznych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa. Był także prezesem zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa (2016–2018), w której w latach 2020-2021 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W okresie 2018–2020 był prezesem zarządu i dyrektorem naczelnym spółki Orlen Południe. W latach 2020–2021 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PGNiG oraz członka Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway AS. Od 2 marca 2021 pełni funkcję wiceprezesa zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. inwestycji i innowacji.

Prelekcje