Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś jest absolwentem Technikum Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu oraz Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2004r. obronił pracę doktorską na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest zastępcą prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego miesięcznika naukowo-technicznego „Gospodarka Wodna”. Jest także instruktorem motorowodnym, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Transportu oraz Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej.

Prelekcje