Marcin Wolak, menadżer i przedsiębiorca z kilkunastoletnim doświadczeniem w biznesie. Specjalizuje się w takich obszarach jak logistyka, transport, globalne łańcuchy dostaw oraz technologie, innowacje. Od wielu lat tworzy rozwiązania dla branży TSL współpracując z wieloma firmami. Współtwórca idei powstania Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego. Aktywnie zaangażowany w obszarze cyfryzacji obiegu dokumentów w transporcie. Lider podgrupy ds. transportu i mobilności w Grupie Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji działającej przy KPRM. Członek grupy ekspertów w Digital Transport & Logistics Forum przy Komisji Europejskiej. Pomysłodawca, współzałożyciel i pierwszy szef Polskiego Instytutu Transportu Drogowego. Od dawna zaangażowany społecznie w działalność licznych organizacji pozarządowych, a także inicjatyw wspierających takie obszary jak np. rozwój biznesu czy patriotyzm gospodarczy. Autor wielu artykułów i raportów (samodzielnych i zbiorowych) poświęconych głównie branży logistyczno-transportowej, ale również takich publikacji jak np.: "Inicjatywa Trójmorza. Jeśli razem to dokąd i jak?".

Prelekcje