Prof. Wojciechowski ma doświadczenie akademickie, biznesowe, w administracji
rządowej oraz organizacjach międzynarodowych.

Administracja publiczna, lata 2006-2020:
minister finansów, wiceminister spraw zagranicznych, ambasador Polski przy OECD, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, główny ekonomista ZUS.
Biznes, lata 1995-2005:
prezes PTE Allianz Polska S.A., prezes TFI Atut S.A., dyrektor oddziału w Polskim Banku Rozwoju S.A.
Akademickie:
ukończył ekonomię na amerykańskich uniwersytetach John Carroll University oraz Case Western Reserve University, gdzie również ukończył studia doktorancie a tytuł doktora nauk technicznych otrzymał w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w 1995 r. Wykładał na uniwersytetach John Carroll, Koźmińskiego oraz Harvarda.

Obecnie jest również dyrektorem w Whiteshield Partners, unijnym koordynatorem transeuropejskiego korytarza transportowego Ren-Alpy oraz profesorem we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie.

Prelekcje