Urodzony w 1954 roku, gdynianin. Absolwent Technikum Chłodniczego W Gdyni, a później absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Karierę zawodową rozpoczął w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży klimatyzacji i wentylacji: Klimor, VTS Clima, APS Group. Prezes Zarządu firmy VBW Sp. z o'o.
od wielu lat silnie zaangażowany W działalność społeczną związaną ze wsparciem pomorskich inicjatyw sportowych. Fundator Fundacji Aktywni i zdrowie aktywnie wspierającej najmłodszych miłośników sportu. Bogusław Witkowski od 2012 pełni funkcję Prezesa Zarządu Pomorskiego Związku Zeglarskiego. Jest też wiceprezesem ds. morskich Polskiego Związku Zeglarskiego' Członek Yacht Klubu Polski Gdynia gdzie w latach 2001-2004 pełnił funkcję członka Zarządu i v-ce komandora klubu i Jachtklubu Morskiego Roda Gdynia. W 2015 roku powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego do Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Poza żeglarstwem wspiera aktywnie kobiecą koszykówkę. Członek Zarządu Pomorskiego okręgowego Związku Koszykówki, Prezes Zarządu Basketball lnvestments S.A. związanego z gdyńską drużyną koszykówki kobiet VBW Arka Gdynia - 13-krotnego Mistrza Polski. W latach 1,998-2020 Prezes Zarządu Gdyńskiego Towarzystwa Koszykówki L7-krotnego Mistrza Polski W kategoriach młodzieżowych. Działalność zawodowa i zdobyte doświadczenie zaowocowało zaproszeniem do udziału w pracach Konwentu Gospodarczego przy Rektorze Politechniki Gdańskiej oraz W Radzie Pracodawców w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Pasjonat historii i spraw morskich. Za działalność sportową i społeczną wielokrotnie nagradzany i
wyróżniany m.in.:
- w 2001 roku ,,Złota Dziesiątka" laureatów plebiscytu Konwencji Przedsiębiorców Regionu
Gdańskiego o tytuł ,,Biznesmena Roku",
- w 2004 roku Medalem im' Eugeniusza Kwiatkowskiego (Medal nr 24), przyznanym przez Radę Miasta Gdyni, za wybitne zasługi dla tego miasta.
- wielokrotnie nagradzany tytułem Partnera Gdyńskiego Sportu _ za dzialania na rzecz rozwoju
kultury fizycznej i promocji Miasta Gdyni poprzez sport,
- w 2016 roku Komandorią (Nr 136)- najwyższym odznaczeniem Yacht Klubu Polski,
-w 2017 roku przyznanie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej za propagowanie idei,,Polski Morskiej".

Jest jednym z inicjatorów budowy Pomnika Polski Morskiej w Gdyni!

Prelekcje