Prezes stowarzyszenia Poland Business Center World
polonijno-polskie stowarzyszenie gospodarcze z Wiednia ma za cel wspieranie kooperacji
i działalności gospodarczej Polaków w Europie i na innych kontynentach. Firmą rodzinną, tradeoffice24.com GmbH z Berlina wprowadził setki firm polskich i polonijnych na rynek niemiecki i do innych krajów. Wspiera także firmy technologiczne w obszarach marketingu strategicznego i operacyjnego, oraz w zagadnieniach podatkowych i prawnych. Pomaga firmom lokalnym z Polski pozyskiwać nowe grupy klientów na rynkach sąsiadujacych
np. Trójmorza. Ukończył studia inżynieryjno-ekonomiczne w Berlinie, posiada dyplom mgr.
inż. Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej. Odznaczony srebrną odznaką polskiej organizacji technicznej za popularyzacje polskiej myśli technicznej za granicą. Uczestnik i współorganizator licznych, międzynarodowych targów, seminariów,
workshopów, giełd kooperacyjnych. Uważa, że Polonia Gospodarcza może wesprzeć Polski Lad. Realizuje projekty związane z kulturą i historią Polski, Kresami, historią polskich wynalazków i myśli technicznej. Wspiera działalność nowo utworzonego Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego, zajmującego się wdrażaniem zasad katolickiej nauki społecznej do praktyki życia gospodarczego, społecznego i
publicznego.

Prelekcje