Prorektor Politechniki Poznańskiej ds. rozwoju i współpracy z gospodarką. Członek Prezydium Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Członek Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” na okres do dnia 31 grudnia 2026 r. Stypendysta fundacji Fulbright’a w Northwestern University w Evanston w Stanach Zjednoczonych.

Visiting Professor w Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (Francja).
Associate Editor w czasopismach Measurement, Measurement: Sensors i Metrology and Measurement Systems.

Członek Prezydium Wielkopolskiej Rady Regionalnej Przemysłu Przyszłości. Współzałożyciel firmy ITA, największego podmiotu metrologicznego na rynku polskim. Ekspert gospodarczo-biznesowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ekspert Banku Gospodarstwa Krajowego w programie Kredyt na innowacje technologiczne. Członek Komitetu Technicznego ISO TC 213 jako delegat Polski oraz Komitetów Technicznych 48 i 207 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych i wdrożeniowych.

Prelekcje