Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. W roku 2007 uzyskał tytuł Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów i jednej z wiodących uczelni biznesowych RSM Erasmus University.
Uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach biznesowych. Posiada duże doświadczenie w zakresie rozwoju handlu zagranicznego, budowy nowych rynków produktowych na rynku krajowym oraz rozwoju nowych biznesów o zasięgu międzynarodowych.
W ostatnich latach kariery zawodowej jest głęboko zaangażowany w szeroko rozumiany sektor logistyczny. W latach 2015-2017 był związany z Grupą Kapitałową CTL Logistics, gdzie był odpowiedzialny za rozwój handlu w obszarze towarowych przewozów kolejowych na rynku polskim i niemieckim. W CTL Logistics zajmował stanowiska Dyrektora ds. Handlu Grupy Kapitałowej oraz Członka Zarządu CTL Gmbh na rynku niemieckim. Od roku 2017 jest związany z Grupą Kapitałową WĘGLOKOKS, gdzie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu spółki INTER BALT i jest odpowiedzialny za rozwój spedycji i logistyki w obszarze transportu morskiego.

Prelekcje