Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z wyróżnieniem ukończył aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Karierę zawodową rozpoczął w sektorze bankowym w Pierwszym Komercyjnym Banku S.A. w Lublinie. Był pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli, gdzie odpowiadał za badanie m.in.: wykonania budżetu państwa, realizacji założeń polityki pieniężnej, prywatyzacji banków, funkcjonowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym, działalności inwestycyjnej banków, efektywności systemu ulg i zwolnień podatkowych.
Realizował funkcję audytora wewnętrznego w Polskiej Grupie Energetycznej. Uczestniczył również w opracowywaniu modelu operacyjnego PGE. Doświadczenie menedżerskie zdobywał w Polskiej Grupie Energetycznej, a także w Polskiej Spółce Gazownictwa oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z Grupą Energa związany jest od 2017 r. W spółce Energa Logistyka pracował na stanowiskach dyrektora zarządzającego, członka Zarządu, a w ostatnim okresie realizował funkcję prezesa Zarządu tej Spółki.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

14:50

Dzień 2 – 27.08.2021

11:35

12:55