Wykształcenie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, mgr inż.

Posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie: podziemne magazynowanie węglowodorów ciekłych i gazowych oraz wodoru w kawernach solnych, otworowa eksploatacja złóż soli, technologia ługowania kawern magazynowych i eksploatacyjnych, projektowanie wiercenia, konstrukcji, wyposażenia oraz rekonstrukcji otworów magazynowych i eksploatacyjnych, modelowanie zjawisk fizycznych dla celów podziemnego magazynowania oraz eksploatacji złóż soli.

Ponad 28 lat doświadczenia zawodowego w OBRGSChem CHEMKOP Sp. z o.o., w tym: kierowanie pracami koncepcyjnymi i projektowymi w zakresie magazynowania węglowodorów w kawernach solnych w wybranych złożach soli na terenie RP.

Koordynator merytoryczny zespołu CHEMKOP przy realizacji projektu badawczo-rozwojowego HESTOR – „Magazynowanie energii w postaci wodoru w kawernach solnych”.

Prelekcje