Pochodzi z Gdyni i jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1982 roku pracował w Morskim Porcie Handlowym w Gdyni, a w kolejnych latach zdobywał doświadczenie w handlu morskim, przy realizacji projektów spedycji i logistyki międzynarodowej w branży portowo-morskiej w firmie Cargo Service Sp. z o.o. Od 1998 zasiadał w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A., gdzie odpowiedzialny był m.in. za rozwój Gdańskiego Terminala Kontenerowego S.A oraz kierował projektem DCT Gdańsk. Jako Dyrektor Rozwoju w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A. w latach 2007-2008 opracował strategię Portu Gdańsk do roku 2030, strategię Port Gdańsk XXI oraz plan zagospodarowania Portu Północnego. W kolejnych latach 2008-2010, będąc Prezesem Zarządu Siarkopol Gdańsk S.A., przeprowadził restrukturyzację firmy. Od 2010 do 2017 współwłaściciel i Prezes Zarządu Balquest Sp. z o.o. Gdynia. W latach 2017-2018 był dyrektorem spółki promowej z Grupy PŻM Unity Line, od 2018 wiceprezesem spółki Żegluga Polska z Grupy PŻM.
Funkcję Prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście pełni od lipca 2019 r.

Prelekcje