Członek komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji licznych konferencji krajowych i międzynarodowych. Recenzent dla IEEE Transactions on Power Electronics oraz SPRINGER London. Członek Regionalnej Rady do spraw Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego w ramach której współtworzył strategię wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubuskim. Członek Zarządu Zielonogórskiego Towarzystwa Energetyki Odnawialnej. Członek Komisji Nauk Elektrycznych Polskiej Akademii Nauk oddział w Poznaniu

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

16:10

Dzień 2 – 27.08.2021

11:35