Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, samorządowiec, ekonomista, propagatorka zrównoważonego rozwoju Polski opartego na uzyskaniu dostępu do najbardziej ekologicznego, nowoczesnego transportu wodnego oraz racjonalnej gospodarce wodnej.

Współzałożycielka „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej i dróg wodnych RADA KAPITANÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ", od 2018r Pełnomocnik Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ds. współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych.

Prelekcje