Aktywność badawcza i naukowa skoncentrowana w temacie konkurencyjności i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, łańcuchów wartości różnych sektorów gospodarki, źródeł innowacyjności firm, elektromobilności, gazomobilności i mobilności współdzielonej, zastosowań wodoru i wyzwań transformacji energetycznej. Udział i kierowanie projektami badawczymi NCN, studiami wykonalności i ekspertyzami w zakresie energetyki i elektromobilności. Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych gremiach badawczych i doradczych. Przewodniczący zespołu ekspertów w zakresie Eko Transport w Ministerstwie Klimatu, Członek Rady Naukowej Beijing Research Centre w Pekinie, Członek Rady Nadzorczej PGNiG S.A. - Przewodniczący Komitetu Audytu. Inicjator powołania na Wydziale Zarządzania UW Centrum Badań nad Transformacją Energetyczną, Mobilnością  i Zmianami Klimatu.

Prelekcje