Jacek Szymczak od ponad 20 lat jest prezesem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Wcześniej pełnił m.in. funkcję dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz pracował jako ekspert Związku Miast Polskich. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej.

Prelekcje