Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. Absolwent Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie – specjalność odnawialne źródła energii. Współautor programu
komputerowego “kolektorek”, członek zarządu GLOBEnergia. Autor wielu kursów min „Eko-Gmina”,
„Samorządowy Menedżer ds. Energii” czy szkoleń z zakresu systemów fotowoltaicznych m.in. Solar+.
Autor wielu poradników, w tym książki “Instalacje fotowoltaiczne”.

Prelekcje