Doświadczony menadżer, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania skupiają się na obszarach innowacji, które są czynnikiem podnoszącym konkurencyjność podmiotów gospodarczych. Jest konsultantem w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych i nietechnologicznych w podmiotach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług portowych. Do obszaru zainteresowań należy obszar rozwoju nowych technologii w logistycznych łańcuchach dostaw, a zwłaszcza w portach morskich. Z branżą morską związana jest od dwudziestu lat.

Prelekcje