Kmdr  Robert Szymaniuk urodzony w Hrubieszowie w 1971r. Od początku swojej służby zawodowej związany z pracami podwodnymi i nurkowaniem.  Absolwent Akademii Marynarki Wojennej. Służbę  rozpoczął w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP. Służył na okręcie ratowniczym ORP „Piast” na kolejnych stanowiskach jako oficer nurek, zastępca dowódcy okrętu ds. ratowniczych, dowódca grupy ratowniczo nurkowej. Następne stanowisko objął w  dowództwie 3. FO jako starszy oficer flagowy ds. ratownictwa. W latach 2014 – 2020 pełnił obowiązki  Komendanta w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP.  W 2020r wyznaczony na stanowisko Dowódcy dywizjonu Okrętów Wsparcia w 3. FO.

Prelekcje