Poseł na Sejm RP III, V, VI, VII, VIII i obecnej IX kadencji.
Jako Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zajmuje się departamentami: polityki senioralnej, ekonomii społecznej i solidarnej, pomocy i integracji społecznej, a także ubezpieczeń społecznych.
Wyróżniony nadawanym przez „Tygodnik Solidarność” tytułem „Człowiek Roku 2006” oraz Nagrodą im. Haliny Krahelskiej, za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy, ochrony zdrowia w środowisku pracy.

Prelekcje

Dzień 2 – 27.08.2021

10:15

12:55