Od ponad 15 lat pracuje w Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.. Od 2015 roku kieruje Działem Nowych Technologii. Od ponad dwóch lat pełni dodatkowo obowiązki zastępcy dyrektora Pionu Badań i Rozwoju. Odpowiada za inicjowanie i koordynowanie projektów i inicjatyw badawczo-rozwojowych realizowanych w GAZ-SYSTEM S.A. W przeszłości zaangażowany w prace Zespołów Roboczych Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz w prace podkomitetu ds. przesyłu gazu przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowa z zakresu inżynierii gazownictwa oraz zarządzania w przemyśle naftowym i gazowniczy. W 2014 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Autor publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach branżowych i naukowych.

Prelekcje