Kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrytcht urodził się 1 października 1963 roku. Po ukończeniu z pierwszą lokatą Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w 1987 roku rozpoczął służbę w Grupie Okrętów Rozpoznawczych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni, po trzech latach zostając zastępcą dowódcy ds. rozpoznawczych na ORP „Hydrografie”. Ukończył z wyróżnieniem studia specjalistyczne Naval Amphibious School w San Diego w Stanach Zjednoczonych, następnie został dowódcą wspomnianego wcześniej okrętu.

Ukończył także z wyróżnieniem studia podyplomowe w Naval War College w amerykańskim Newport i kurs stosunków międzynarodowych organizowany przez wykładowców z Harvard University oraz Rand Corporation.

Pod jego dowództwem ORP „Hydrograf” zapracował w 1999 roku na miano najlepszego okrętu MW w grupie okrętów specjalnych. Wyróżniony odznaką „Wzorowy dowódca”.

W 2002 roku obronił rozprawę doktorską na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, rozpoczynając też pracę w roli adiunkta. W 2005 roku został kierownikiem ówczesnego Ośrodka Analiz Decyzyjnych i Działań Morskich, a w 2009 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Póżniej, jako prodziekan AMW ds. nauki odpowiadał m.in. za współpracę z kilkunastoma polskimi i zagranicznymi uczelniami, instytucjami naukowymi i badawczymi. W 2013 roku otrzymał tytuł profesora.

Jest autorem ponad 200 artykułów, monografii oraz oryginalnych prac twórczych.

Skrócony życiorys na podstawie informacji Akademii Marynarki Wojennej (www.amw.gdynia.pl).

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

14:10