jest absolwentem Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz Uniwersytetu Warszawskiego z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami prawa handlowego. W ostatnich latach był Wiceprezesem Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej. W tym czasie odpowiadał m. in. za tworzenie i realizację programów wspierających innowacyjność polskich przedsiębiorstw oraz rozwój sektorów istotnych dla konkurencyjności gospodarki. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Biura Analiz Programu w Centralnym Porcie Komunikacyjnym Sp. z o. o.

Prelekcje