Ekonomista, manager i przedsiębiorca, społecznik od wielu lat zaangażowany w rozwój regionu pomorskiego i polskich portów. Od roku 2012 koordynuje działania Klastra Logistyczno Transportowego Północ – Południe zrzeszającego 140 podmiotów gospodarczych, od roku 2016 posiadającego status Krajowego Klastra Kluczowego. Prezes Zarządu Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych, inicjator procesu formowania Inteligentnych Specjalizacji Pomorza 2015-16 Smart Port and City, aktywnie włączający się w prace Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Pasjonat rozwoju klasteringu w Polsce, innowacyjnych rozwiązań w transporcie i logistyce, elektryfikacji jednostek pływających Zatoki Gdańskiej i sukcesów branżowych elektromobilności. Człowiek o niezłomnej woli i sile charakteru, wciąż szukający nowych wyzwań. Stały komentator audycji „Ludzie i Pieniądze” w RADIO GDAŃSK.

Prelekcje