Wieloletni manager odpowiedzialny za realizację procesów operacyjnych w energetyce oraz produkcji petrochemicznej, a także procesów badawczo-rozwojowych w branży energetycznej i gazowniczej. Zasiadał na stanowiskach managerskich w firmie doradczej z tzw. Big 4, specjalizując się w optymalizacji procesów zarządzania produkcją i wykorzystaniu zaawansowanej analityki danych do monitoringu i usprawniania wewnętrznych procesów podstawowych i pomocniczych. Ukończył inżynierię chemiczną i procesową na Politechnice Śląskiej.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

10:25

16:10