Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył również podyplomowe studia Master of Business Administration, MBA. Od przeszło dekady związany jest z gospodarką morską pracując w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, a także jako członek organów nadzoru podmiotów gospodarki morskiej.
Jest uznanym specjalistą w zakresie spraw morskich, w tym w szczególności przemysłu okrętowego.
W pracy zawodowej odpowiadał również za prowadzenie spraw dotyczących polityki morskiej RP, w tym rozwoju zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej oraz za sprawy dotyczące ochrony środowiska morskiego.
Posiada bogate doświadczenie w pracach krajowych gremiów związanych z gospodarką morską, również w zakresie współpracy trójstronnej z przedstawicielami strony związkowej i pracodawców, a także form współpracy programujących i realizujących elementy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w szczególności w obszarze „reindustrializacja”. Posiada również szerokie doświadczenie w pracach grup roboczych Rady UE oraz grup eksperckich Komisji Europejskiej, a także dedykowanych sprawom morskim grup eksperckich takich organizacji jak Rada Państw Morza Bałtyckiego.
Interesuje się kształtowaniem procesów gospodarczych, historią i strzelectwem sportowym.

Prelekcje