Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Handel Zagraniczny, specjalność: Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. Absolwent Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, na Wydziale Zarządzania (kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Zarządzanie Przedsiębiorstwem). Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu - specjalność Zarządzanie w Przemyśle Naftowym i Gazowniczym. Pracę zawodową rozpoczął w 1983 r. jako ekspedytor w Zarządzie Morskiego Portu Handlowego Gdańsk. Od 1990 r. do 2006 r. pracował w polskim oddziale szwajcarskiej firmy Société Général de Surveillance, świadczącej usługi w dziedzinie inspekcji, weryfikacji i certyfikacji. Ostatnie zajmowane w niej stanowisko to dyrektor branży Oil, Gas &Chemicals.

W 2002 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe pogłębiał pracując m.in. jako przewodniczący Rady Nadzorczej Polskich Linii Oceanicznych, prezes Zarządu Superfish S.A., przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Energa Operator, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Energa Wytwarzanie oraz prowadząc własną działalność gospodarczą w firmie Grzegorz Strzelczyk Konsulting – GSK. W latach 2006-2008 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. restrukturyzacji i rozwoju ówczesnego PPiEZRiG Petrobaltic S.A., zaś 8 czerwca 2016 r. został powołany przez Radę Nadzorczą LOTOS Petrobaltic S.A. do składu Zarządu spółki w randze wiceprezesa Zarządu, dyrektora utrzymania ruchu i logistyki. 21 września 2018 r. został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A. VI kadencji, którą to funkcję nadal pełni.

Prelekcje