Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Od lutego 2018 roku Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Ma przeszło dwudziestoletnie
doświadczenia analityczne jako ekonomista lub główny ekonomista w sektorze finansowym (Bank Handlowy w Warszawie, Bank Ochrony środowiska, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych), wsparte
doświadczeniami zarządczymi (prezes zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,
odpowiedzialny za analizy makroekonomiczne i zarządzanie długiem publicznym).

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

14:50

16:10

Dzień 2 – 27.08.2021

12:55