Doradca Prezydenta.
Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie
(obecnie Szkoła Główna Handlowa).
W latach 1994-1996 pełnił funkcję dyrektora finansowego i szefa Biura Analiz i Konsultingu w spółce celowej Kredyt Bank S.A. – Bankowy Dom Handlowy sp. z o.o.. Przez kolejne 4 lata był członkiem zarządu i dyrektorem finansowym Dyrekcji Eksploatacji Cystern sp. z o.o.. W latach 2003-2004 pełnił funkcję członka zarządu w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A.

Od 2004 roku do 2006 roku prezes zarządu SKK Finanse sp. z o.o..
W latach 2006-2007 doradca prezesa w PKO BP S.A., następnie wiceprezes zarządu banku nadzorujący Obszar Rachunkowości i Rozliczeń, Ryzyka i Windykacji. 
W latach 2006-2007 przewodniczący Rady Nadzorczej KredoBank Ukraina.

Od 2007 roku do 2013 roku członek zarządu NBP nadzorujący obszar rachunkowości i stabilności finansowej , członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów, członek Rady Nadzorczej Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej w Moskwie. Od 2012 roku Wykładowca na Kijowskim Uniwersytecie Bankowym i wykładowca na Uczelni Łazarskiego. W latach 2015–2019 członek Komisji Nadzoru Finansowego, prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Członek Zarządu International Associatin Deposit Insurers w Bazylei.

Prelekcje