Doktor nauk ekonomicznych (SGH), absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawa na UMCS. Dyrektor ds. Rozwoju w Syntea SA, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencje Nowoczesne Usługi Biznesowe. Konsultant wielu projektów biznesowych dla sektora IT i edukacji w kontekście wdrażania idei Smart City oraz budowy Społeczeństwa 4.0. W latach 2008-2011 pracował w Urzędzie Miasta Lublin pełniąc funkcję Kierownika Biura Obsługi Inwestorów oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. Podstrefy Lublin, aktywnie uczestnicząc w tworzeniu oferty inwestycyjnej pod kątem dostosowywania kompetencji lokalnego rynku pracy do potrzeb przedsiębiorców. Uczestnik jako ekspert w kilkudziesięciu projektach polegających na dostosowaniu oferty kształcenia uczelni do potrzeb rynku pracy, przede wszystkim dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny pomocy rozwojowej i jej efektywności, rozwoju lokalnego oraz zarządzania edukacją, w tym pięciu książek.

Prelekcje