Maria Sobańska, Szef Biura Zarządzania Procesami w LOTOS Paliwa, Spółce należącej do Grupy LOTOS. W Spółce odpowiada również za koordynację całokształtu prac związanych z wdrożeniem elektromobilności oraz paliw alternatywnych. Kierownik projektów: LOTOS NIEBIESKI SZLAK – pilotażowa budowa 12 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych wzdłuż sieci TEN-T oraz PURE H2 – Budowa stacji do tankowania pojazdów wodorem. Doświadczony i skuteczny menedżer w zarządzaniu obszarem operacji, logistyki oraz inwestycji w Spółkach sektora paliwowego . W PKN ORLEN jako Dyrektor Działu Operacji Logistycznych odpowiadała za zapewnienie bieżącego funkcjonowania systemu logistycznego Spółki. W Operatorze Logistycznym Paliw Płynnych najpierw jako Zastępca Dyrektora Biura Inwestycji pełniła nadzór nad przebiegiem i optymalizacją procesów inwestycyjnych i remontowych w Spółce, zarządzanie operacyjne Zespołami Baz Paliw a następnie jako Dyrektor Biura Operacji i Zarządzania Majątkiem sprawowała nadzór nad operacjami logistycznymi realizowanymi w Bazach Paliw oraz zarządzała infrastrukturą krytyczną.

Prelekcje