Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdański m . W 1984r. od był studia podyplomowe dla radców prawnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prawo spółdzielcze) oraz na Uniwersytecie Gdańskim (zarządzanie przedsiębiorstwem).Ukończył także aplikację radcowską. Jest Posłem na Sejm RP VI, VII i VIII i IX kadencji, a w latach 2015 - 2018 był Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwie Rozwoju. W latach 2018 - 19 był Wiceprzewodniczącym Komisji do spraw wyłudzeń VAT. Obecnie zasiada w Krajowej Radzie Sądowniczej. Jest przewodniczącym Komisji Regulaminowej , Spraw Poselskich i Immunitetowych, zasiada również w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Należy również do Parlamentarnego Zespołu ds. Kaskadyzacji Dolnej Wisły oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw.

Prelekcje