Od ponad 10 lat związany z Grupą ORLEN. W swojej karierze zrealizował kilkadziesiąt projektów związanych z akwizycjami, integracją i wdrażaniem modeli synergii, połączeniami, dezinwestycjami czy też optymalizacją struktury grupy kapitałowej.

Doświadczony w zarządzaniu strukturami projektowymi zarówno w środowisku lokalnym jak
i międzynarodowym. Członek rad nadzorczych. Odpowiada za prowadzone procesy przejęć, których celem jest budowa koncernu multienergetycznego. Absolwent Politechniki Warszawskiej, a także studiów podyplomowych, w tym m.in. z zakresu prawa i finansów w Szkole Głównej Handlowej, zarządzania projektami w Akademii L. Koźmińskiego , a także Masters in Project Management w Washington Business School. Absolwent programów menedżerskich ICAN Institute. Aktualnie uczestnik programu Executive MBA.

Prelekcje