Kmdr rez. dr inż. Stanisław Skrzyński od lat 70-tych ubiegłego wieku zajmuje się zawodowo projektowaniem i praktycznym wdrażaniem systemów nurkowych i technologii prac podwodnych na polskim szelfie w strefie głębokości 30-90m. tak dla celów obronności i gospodarki narodowej. W długoletniej działalności swojej łączył udział w pracach podwodnych z wykonywaniem projektów i zadań w dziedzinie nurkowania pełniąc stanowiska oficera nurka w Marynarce Wojennej oraz kierownika placówki badawczej Akademii Marynarki Wojennej ,która realizowała i realizuje badania, projekty techniki nurkowej, technologie prac podwodnych w zastosowaniu komercyjnym i militarnym.
Aktualny obszar zainteresowań obejmuje budowę i eksploatację systemów hiperbarycznych i technologię prac podwodnych. Jest laureatem Nagrody Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej za całokształt osiągnięć zawodowych w dziedzinie techniki hiperbarycznej .Od ponad 35 lat realizuje prace oraz projekty na rzecz polskiego przemysłu ofshore.

Prelekcje